Rólunk

“Azért vagyunk, hogy tudásunkat ügyfeleinek számára értékké alakítsuk át.”
izsak-orsolya1
A Dr.Izsák Orsolya Ügyvédi Iroda
Ars poetica - FIlozófia

Szeretné, hogy társasháza megfeleljen a GDPR követelményeknek?

Tisztelt Látogató!

Először is köszönöm, hogy meglátogatta ezt az általam üzemeltetett web-oldalt. Évek óta segítem a Társasházban élő tulajdonosok együttélést különböző peren kívüli megoldások feltárásával, de szükség esetén peres eljárásban is látok el képviseletet.

Ügyvéd vagyok, de a szakmámat lényegében a társasházi jog területén fejtem ki a legintenzívebben. Létrehoztam mér évekkel ezelőtt a www.ingatlanjogok.hu valamint a www.kozoskepviselok.hu valamint a www.ugyvedek.net oldalt, amely oldalakon különböző szempont rendszer szerint.

A bírósági joggyakorlat évek alatt jelentősen megváltozott, nem beszélve a 2018-ban bekövetkezett új perrendtartás bevezetéséről, amely merőben megváltoztatja a bírósági út igénybevételének lehetőségeit.

Az új adatvédelmi szabályozás kérdései

Állandó és folyamatos tanulás mellett sikerült csak olyan tudást szereznem, amely mellett Önök mint a Társasházat képviselők, vagy társasházban lakók tulajdonosok, feltett kérdéseikre megfelelő választ vagyok képes adni. A Budapesti Ügyvédi Kamarában az ügyvédeknek próbálok tudást átadni az általam vezetett társasházi csoport előadásain, és sokszor érzem azt, hogy a társasházakkal foglalkozó szakemberek is állandó kihívás előtt állnak az újabbnál újabb jogszabályok alkalmazásával.

A társasházak igényei az évek alatt sokat változtak, mint ahogyan a Társasházak működését körülvevő jogszabályi környezet is. Átnéztem a publikációm jegyzékét és bizony jelentős lemaradásban vagyok magamhoz képest, hiszen mire egy adott témában elmerülnék addigra egy újabb változás miatt már aktualitását veszti a cikk mondanivalója.

Számtalan kérdés merült fel az új adatvédelmi szabályozás bevezetésével, ez abban mutatkozik meg, hogy tulajdonosok jellemzően vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulnak, vagy bírósági utat vesznek igénybe például egy illetéktelen hangfelvétel rögzítése vagy képfelvétel kapcsán.

0

Megoldott ügy

0

Elégedett ügyfél

0

Dokumentum kitöltve

0

Garancia

Miért minket válasszon?

20 éves tapasztalat

1998-óta jogi munkát látok el. 2004-től önálló ügyvédként dolgozom, saját ügyvédi irodát nyitottam.

Költségek megtakarítása

A GDPR Társasház segítségével pénzt, időt és energiát takaríthat meg, jóval kedvezőbb áron juthat hozzá, mintha a tanácsadást választaná.

Elismert ügyvéd

Több cikket jegyzek szakmai jogi újságokban, illetve a média rendszeres megkeresése alapján jogeseteken keresztül válaszolok kérdésekre.

Online rendelés

GDPR csomagunkat, amely a társasházakra vonatkozik, bármikor megrendelheti weboldalunkon keresztül, online fizetéssel tud fizetni.

Teljeskörű szolgáltatás

GDPR csomagunk minden társasházakat érintő adatvédelmi jogszabálynak megfelelő, teljeskörűen tudja használni.

Jogi szakértelem

Ügyvéd vagyok, de a szakmámat lényegében a ingatlanjog / társasházi jog területén fejtem ki a legintenzívebben.

Mintapélda

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) 3. § (1) bekezdése alapján a Társasház korlátozott jogalanyisággal rendelkezik, e körben azonban a tulajdonostársaktól elkülönülő jogalany, noha nem jogi személy. A Tht. 27. § (2) bekezdése a társasházakban a törvényes képviselő vagy a közös képviselő vagy az intézőbizottság.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 14. § rendelkezései szerint az érintett az adatkezelőnél terjeszthet elő kérelmeket az érintett. Az Itv. 3. § 9. pontja meghatározza az adatkezelő fogalmát, amely három konjunktív feltételt tartalmaz: az adatkezelés céljának meghatározását, az adatkezelésre vonatkozó döntések meghozatalát és végrehajtását vagy végrehajtatását.

A Tht. 3. § (1) bekezdése alapján a társasház önálló jogalany, amelynek legfőbb döntéshozó szerve a Tht. 28. § szerint a közgyűlés, döntéseinek végrehajtása, illetve a társasház törvényes képviselete pedig a Tht. 27. § (2) bekezdése szerint az IB vagy a közös képviselő feladata. Az adatkezelésre vonatkozó döntéseket tehát – a Tht. 28. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakra is figyelemmel –a közgyűlés hozhatja meg, amelyet a törvényes képviselő hajt végre.

Ki tekinthető adatkezelőnek? A Társasház vagy a törvényes képviselő?

Ahhoz, hogy a Társasház adatvédelem szempontjából is megfelelően működjön, szükség van a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésére.

A fenti anomáliák tisztázása érdekében megérett bennem ezen új web oldal létrehozása, mert az idén bevezetett GDPR és korábbi Info. tv is sok anomáliát vetett fel a Társasházak életében, ezért kísérletet tettem arra, hogy összefogjam a korábbi gyakorlatot, bemutassam az alkalmazandó jogszabályokat, valamint olyan adatkezelési szabályzatot szmsz kiegészítést hozzak létre, amely a társasházak működését jelentős módon segíti.

Az adatvédelmi biztos is akként foglalt állást(NAIH/2018/2004/2/V) hogy SZMSZ rögzíthet részletszabályokat a hatóság az abban foglaltakat nem vizsgálhatja felül a jegyző hatásköre Tht 27/A § szerinti az SZMSZ felülvizsgálata.

Dr. Izsák Orsolya ügyvéd, ingatlanjog szakértő

1998-óta jogi munkát látok el. Jogi előadóként közigazgatási tapasztalatot szereztem a Magyar Energia Hivatalban, majd a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti titkárságán parlamenti titkárként. Ezt követően Ügyvédi irodában helyezkedtem el, ahol a polgári jog területén szereztem meg szakmai gyakorlatomat. 2004-től önálló ügyvédként dolgozom, saját ügyvédi irodát nyitottam.

Munkám során, elsősorban a polgári jog szűkebb területén az ingatlan jogban és ezzel összefüggésben öröklési jogban látok el képviseletet. A peres – bíróság előtti – eljárásban érvényesítem ügyfeleim igényét, de rendkívül jelentős szerepet fordítok arra, hogy a komplex probléma peren kívül megnyugtatóan záródjon le.

A tulajdonjog magánjogi korlátain belül speciálisan szomszédjogi kérdésekkel foglalkozom annak polgári jogi valamint építésjogi vetületével a dolgozat címe a Társasházi közös tulajdon.

Az ELTE Jogi Karán végeztem szakdolgozatomat az energiaszolgáltatók által kötött polgári jogi szerződések szerződésszegő magatartásának jogkövetkezményeiből írtam.

Jogi szakvizsgámat 2003.-ban tettem le. 2007-ben kezdtem el a Károli Gáspár Jogtudományi Karának Doktori Iskoláját (Phd), ahol lehetőségem nyílt a gyakorlati tapasztalat vonatkozásait a jogtudomány kutatási területein is hasznosítani. A Doktori iskolát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás- tudományi Karán folytatom. Az Egyetem felkérése alapján oktatói tevékenységet is ellátok.

Az Ügyfél az első.

Ügyfélközpontú, gyakorlatias megközelítésünk az együttműködésünk minden szegmensére kiterjed. A hosszú távú együttműködés érdekében munkálkodunk, hiszen megbízóink sikere a mi sikerünket jelenti.

Megbízatásaink teljesítése során közvetlen kapcsolatban állunk megbízóinkkal és részletes tájékoztatást adunk ügyeik aktuális állásáról.

Szakmai elismertség
Törvényi megfelelőség
Társasházakra szabva

Szeretné, hogy társasháza megfeleljen a GDPR követelményeknek?